// Artist 2014 //

◀︎ back to archive

Arik Visser

→   Part 3

→   Replacing Concrete Sculptures

→   CAP Social Institute

Η τελευταία παρέμβαση του Arik Visser, του πρώτου φιλοξενούμενου καλλιτέχνη του CAP, προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Οι πινακίδες του τοποθετημένες στο δημόσιο χώρο παρουσιάζουν στους κατοίκους υποσχέσεις ότι κάποιες από τις επιθυμίες τους για την πόλη θα πραγματοποιηθούν:
www.corinthartplatform.com/part3

Μιας και λαμβάνει μέρος η συζήτηση, όλο και πιο συχνά τελευταία, σχετικά με τη χρησιμότητα της τέχνης στην κοινωνία, είναι αξιοσημείωτο ότι οι αντιδράσεις ήταν αρνητικές σχετικά με την παρουσίαση, λόγω του ότι δεν πάρθηκαν οι απαραίτητες άδειες από τις τοπικές αρχές, αλλά η πρόταση για το κέντρο Τουριστικών Πληροφοριών θεωρήθηκε από αρμόδιους ενδιαφέρουσα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό!

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δημιουργήσαμε τις συνθήκες ώστε να γίνει αυτή η πρώτη προσέγγιση του θέματος και ελπίζουμε να συνεχιστούν οι κατάλληλες διαδικασίες μέχρι την υλοποίηση του.

Arik Visser, CAP’s first artist-in-residence, realized several projects during his residency period. One of these projects was to ask people for their opinion about the city, as well as for suggestions on what could be ameliorated. This resulted in the placement of three billboards, similar to the ones that can be found in development plots. More information on the project can be found here:
www.corinthartplatform.com/part3

Arik’s intervention led to diverse reactions. In the main, the general public reacted positively. The municipal authorities, however, were initially less pleased, in particular because no permits were asked to place the billboards. After explaining the project, they became more enthusiastic about the proposal for a Tourist Information kiosk. Let’s hope it will lead to a result!

We are very happy to have been able to contribute to a first discussion on this specific subject.

CAP Social Institute is at the Perivolakia square in Corinth. From April 23, 2014 till April 26, 2014 at 10:00 – 14:00.

Arik Visser asks the questions:

  • By which improvement will this square  benefit?
  • If there would be a sculpture instead of the closed fountain, how would it look like?
  • Your wishes for the city?
Το Κοινωνικό Ινστιτούτο του CAP βρίσκεται στην πλατεία Περιβολάκια στην Κόρινθο.Από τις 23 Απριλίου, 2014 μέχρι και τις 26 Απριλίου, 2014, καθημερινά 10:00 – 14:00.

Ο Arik Visser θέτει τα ερωτήματα:

  • Με ποιά βελτίωση μπορεί να επωφεληθεί αυτή η πλατεία;
  • Αν μπορούσε να υπάρξει ένα καλλιτεχνικό έργο στη θέση του συντριβανιού, ποιό και πως θα ήταν;
  • Οι ευχές σου για την πόλη;

Press: www.korinthostv.blogspot.gr

11 April, 2014
About Corinth, by Arik Visser.
If I would compare Corinth with a person it would be a lady of about 40 years old, she works three mornings a week and is taking care of her family the rest of the time. She doesn’t talk that much. You can pass her in the street without notice, but if you pay attention and you get a conversation she has something to say. The Lady is helpful, friendly and social, a family person although she is a bit jealous about her big sister, which she visits at times.
She is wearing a modest quality dress, with a loose stitch under her arm. The lady would like to place new buttons on her dress but she can’t find the right affordable ones, the dress suits her well. She is healthy but complaining, a bit lazy and she considers the neighbors’ opinion about her important. The lady finds it difficult to divide when to act or to wait. She should have a bit bigger self-confidence. This would increase her certainty. She follows the national news and politics with mixed interest, by reason of her political distrust.
She has a modest belief in a better future.
11 Απριλίου, 2014
Σχετικά με την Κόρινθο, από τον Arik Visser.Αν ήθελα να συγκρίνω την Κόρινθο με ένα άτομο, θα ήταν μια κυρία περίπου 40 ετών η οποία εργάζεται τρεις ημέρες την εβδομάδα και φροντίζει την οικογένειά της τον υπόλοιπο χρόνο. Δε μιλάει πολύ. Μπορείς να την προσπεράσεις στο δρόμο χωρίς να την παρατηρήσεις, αλλά αν δώσεις περισσότερη προσοχή και συνομιλήσεις, έχει κάτι να πεί. Η Κυρία είναι εξυπηρετική, φιλική και κοινωνική, ένα άτομο της οικογένειας αν και ζηλεύει τη μεγάλη της αδερφή, την οποία επισκέπτεται κατά καιρούς.
Φοράει ένα μέτριας ποιότητας φόρεμα, με μία χαλαρή ραφή κάτω από το μπράτσο της. Θα ήθελε η κυρία αυτή να βάλει καινούργια κουμπιά στο φόρεμα της, αλλά οικονομικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Το φόρεμα της ταιριάζει καλά. Είναι υγιής, αλλά γκρινιάζει, είναι λίγο τεμπέλα και θεωρεί τη γνώμη που έχουν οι γείτονες για αυτήν σημαντική. Δυσκολεύεται να ξεχωρίσει πότε πρέπει να ενεργήσει ή να περιμένει. Θα πρέπει να έχει λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτό θα αυξήσει τη σιγουριά της. Παρακολουθεί τις ειδήσεις και τα πολιτικά με μικτό ενδιαφέρον, λόγω της δυσπιστίας της.
Έχει μία περιορισμένη ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

datesErik

Το CAP επέλεξε τον Ολλανδό καλλιτέχνη Arik Visser να είναι ο πρώτος φιλοξενούμενος του CAPres:
www.arikvisser.com
Η δουλειά του Arik Visser στηρίζεται πάνω στις δομές και τα συστήματα της κοινωνίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς. Ο καλλιτέχνης αναλύει τις διαδικασίες που συμβαίνουν σε αυτά, μέσα στα οποία η επιθυμία, η ιεραρχία και η εξουσία έχουν σημασία. Αποτέλεσμα αυτών είναι η δημιουργία έργων που δεν έχουν καμία 
συγκεκριμένη μορφή ή τάξη.Animated-spinning-red-question-mark-picture-moving
Ερωτήσεις κατοίκων της Κορίνθου προς τον καλλιτέχνη του CAPres και οι απαντήσεις του.
CAP has chosen the Dutch artist Arik Visser to be the first invited resident of CAPres:
www.arikvisser.com
Arik Visser’s work shows a decisive interest for structures and systems of society and social behavior. He analyzes the processes that play a role in this, in which desire, hierarchy and power are of importance. This results in a variety of works that have no 
particular form or order.Animated-spinning-red-question-mark-picture-moving
Questions of inhabitants of Corinth to the artist of CAPres and his answers.

◀︎ back to archive